Færdsel i naturen
Luk
Det handler om hensyn
Færdsel i naturen er først og fremmest et spørgsmål om at tage hensyn til dyr, planter og andre mennesker – ikke mindst grundejerne. Alle har ret til at færdes i naturen, men man skal rette sig efter ejerens anvisninger. Derudover findes der en række love og bestemmelser som man skal overholde.

Strande og klitter
På strande og klitter må man færdes til fods og bade – men ikke slå telt op. På private strande og klitter skal der være mere end 50 meter til nærmeste beboelse, hvis man vil tage ophold.

Private skove
I private skove må man gå og cykle på veje og stier. Der er adgang fra klokken 6 til solnedgang og man må ikke opholde sig nærmere på bebyggelser end 150 meter.

Offentlige skove
I offentlige skove må man færdes hele døgnet, men ikke opholde sig nærmere en 50 meter fra beboelse. Det er tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er hegn. Både amt, stat og kommuner kan eje skov.

Det åbne land
Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet.

Udyrkede arealer
På arealer der ikke er dyrket eller indhegnet med græssende dyr, må man frit færdes til fods og opholde sig indtil 150 meter fra bygninger. Der er adgang til private arealer fra klokken 6 til solnedgang. Der er normalt ikke adgang til de dyrkningsfrizoner langs vandløb.

Bål i naturen
Det er tilladt at tænde bål på offentlige strande, med mindre andre love eller regler forbyder det i det pågældende område. F.eks. er der brandforbud på hele Præstø Fed. I alle andre områder er det forbudt at tænde bål med undtagelse af særlige lejrpladser.

Teltning
Teltning må kun ske med tilladelse fra ejeren, f.eks. på særlige lejrpladser.

Plukning af blomster, bær og svampe
Det er tilladt at plukke blomster, bær og svampe til eget forbrug.
 
Min tur
..data loading ..