Bag om
Luk
 
Udgiver af www.sjaellandsleden.dk er Netværk for Friluftsliv og Parks'nTrails Aps.

Data ejes af den enkelte kommune, som data geografisk hører til.

Ruteforløb kan frit gengives i andre sammenhænge og sker da på eget ansvar.

Alle rettigheder til hel eller delvis gengivelse af tekster og foto forbeholdes kommunerne og Parks'nTrails. Hvis tekst og foto stammer fra tredje part vil rettigheder også kunne påberåbes af tredje part. Det fremgår under de enkelte opslag, hvem der står for tekst og foto. 

Alle rettigheder til software med designs tilhører Parks'nTrails, og kan ikke bruges i anden sammenhæng uden skriftligt samtykke fra Parks’nTrails. Oprindelig blev software og designs udviklet af Berens & Jeppesen, som d. 12. juni 2015 har videregivet sine rettigheder til Parks’nTrails.

Det grafiske layout er udviklet af Dansk InfoDesign, der har ophavsret hertil. Logo til Sjællandsleden er dog udviklet af Berens & Jeppesen. For den del af Sjællandsleden, der indgår i Nordsøvandreruten, anvendes Nordsøvandrerutens logo (bølgen).

Netværk for Friluftsliv består af følgende kommuner: Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Lejre, Roskilde, Greve, Solrød, Køge, Slagelse, Sorø, Ringsted, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland.

Udviklingen af design og software og oplæg af data har været betalt og/eller støttet af Storstrøms Amt, Region Sjælland, kommunerne i Region Sjælland (oprindeligt i Vestsjællands og Storstrøms Amter), Tips- og Lottomidlerne (Friluftsrådet), Østdansk Turisme, EU-programmerne Interreg VB (Nordsøen) og Interreg IVa (Kattegat - Øresund - Skagerrak) under henholdsvis projekterne Nortrail og Rekreative Ruter samt af Berens & Jeppesen og Parks’nTrails.

Driften af www.sjaellandsleden.dk er betalt via kommunernes basisabonnement til Friluftsguiden. Basisabonnementet dækker udgifter til hosting, backup, teknisk support o.l. Dette er nærmere beskrevet på www.friluftsguiden.dk under Bag om.

Teksten om færdsel i naturen er oprindeligt forfattet af naturvejlder Stig Nøhr, Møn.

Data er, udover fra kommunerne og de tidligere amter, tilvejebragt ved en lang række samarbejdspartnere omfattende museer, naturvejledere, lokalhistorikere, grønne foreninger, Dansk Vandrelaug, turismeorganisationer og -virksomheder m.fl. Herudover er der hentet data om overnatning, spisesteder o.l. fra GuideDanmark, der igen har oplysningerne fra de lokale turismeorganisationer eller tilsvarende. Biomedia har bistået med at lægge data op, faglig rådgivning, m.v.

I 2006 gik www.sjaellandsleden.dk i luften. Siden var en forløber for Friluftsguiden (www.friluftsguiden.dk), der blev lanceret i 2012. I dag kan www.sjaellandsleden.dk ses som en særudgave af Friluftsguiden. I udviklingsarbejdet med Friluftsguiden indgik Slagelse og Roskilde Kommuner, Østdansk Turisme, Dansk InfoDesign, Biomedia og Berens & Jeppesen. Udviklingen skete i en arbejdsgruppe under Regionalt Netværk for Rekreative Ruter i Region Sjælland.

Sjællandsleden omfattede oprindeligt kun kommunerne i Region Sjælland, men strækker sig i dag også ind i Region Hovedstaden. Dette er sket som følge af, at Fjernvandrervej E6 fra Korsør til Kastrup og Fjordstien ved Roskilde Fjord og Isefjorden fra 2012 indgik i Sjællandsleden.

Sjællandsleden og dens etaper kan også findes på en særlig web app- og tablet-udgave af Friluftsguiden, der kan kaldes ved at skrive www.friluftsguiden.dk på smartphonen eller tabletten. Herudover hører der til Sjællandsleden i alt 8 trykte kort, som kan bestilles via formularen: ”Bestil turkort”.

Data findes også på Scandinavian Trails og ViewRanger App’erne (mærket Rekreative Ruter).

Min tur
..data loading ..